Atelier Roel Prins

"Gezichten als herinneringen, waarom zou je ze vergeten"

Enkele portretten van bekende artiesten

Fantasie in bomen

Bomen en bollen.....

Een serie tekeningen met het idee
dat ook bomen een centraal syteem hebben waaruit ze energie putten.

spherewillow
birth of a life tree
marble tree 
eden's tree
book of tree poetry
lane of the rings