Roel
Prins

autodidactisch
vrijetijdstekenaar

Galerie

Bomen

Pastel

Over mij

Studie van de Meesters

Als je in het Drentse Veenoord woont waar Vincent van Gogh ooit heeft gewoond en gewerkt, kun je het niet nalaten zijn werken te bestuderen. 

Aangezien mijn interesse uitgaat naar portretten heb ik een aantal van deze typische karakters die hij maakte proberen te evenaren naar mijn eigen kunne.

Maar ook werken van o.a. Leonardo da Vinci hebben mijn aandacht gekregen. Zowel de natuurstudie als karakterstudie van Leonardo heeft mijn interesse. 

Over mij

Inmiddels ben ik gepensioneerd, maar stil zitten kan ik nog steeds niet.
In de jaren '90 van de vorige eeuw ben ik gestart met mijn tekenhobby. 
Helaas is er een gat van ongeveer 15 jaar zonder inspiratie. 
In 2015 ben ik weer gestart met succes tot heden.

meer Over mij

Bomen
fantasie

Na veel tekenwerk gedaan te hebben van referentie afbeeldingen werd het tijd om een serie te maken naar eigen inzichten. 
Het werden bomen en bollen met een verhaal, dat zag ik wel zitten. 
Ieder werkje heeft zijn eigen verhaal gekregen...

Bomen